Lütt Anna Susanna

Lütt Anna Susanna

Anna Susanna, stah op un bööt Füür!
Och nee, mien leev Moder dat holt ist to düür.
Fide ra la la la, fide ra la la la,
Och nee, mien leev Moder dat holt ist to düür.

2. Schüür mi den Grapen und feeg mi dat Huus,
Hüüt Avend kaamt dree Jungesellen in’t Huus.
Fide ra la la la, fide ra la la la,
Hüüt Avend kaamt dree Jungesellen in’t Huus.

3. Wüllt se nich kamen, so wüllt wi jüm haaln,
Mit Peer und mit Wagen, mit Iesen beslaen.
Fide ra la la la, fide ra la la la,
Mit Peer und mit Wagen, mit Iesen beslaen.

4. Künnt se nich danzen, so wüllt wi’t jüm lehrn,
Wi wüllt jüm de Tüffeln in Botter ümkehrn.
Fide ra la la la, fide ra la la la,
Wi wüllt jüm de Tüffeln in Botter ümkehrn.

5. Künnt se nich küssen, denn mööt wi’t jüm lehrn,
Wi wüllt jüm dat Maulwark in Botter insmeern.
Fide ra la la la, fide ra la la la,
Wi wüllt jüm dat Maulwark in Botter insmeern.

Dat du min Leevsten bist

osterglocke

Mit einem lieben Kuß für Bettina. Godewind singt:

Dat du min Leevsten büst,
Dat du woll weeßt.
|: Kumm bi de Nacht,
Kumm bi de Nacht,
Segg mi wat Leevs.

Kumm du üm Middernacht,
Kumm du Klock een!
|: Vader slöpt,
Moder slöpt,
Ick slap aleen.

Klopp an de Kammerdör,
Fat an de Klink!
|: Vader meent,
Moder meent,
Dat deit de Wind.

Kummt denn de Morgenstund,
Kreiht de ol Hahn.
|: Leevster min,
Leevster min,
Denn mößt du gahn!

Sachen den Gang henlank,
Lies mit de Klink!
|: Vader meent,
Moder meent,
Dat deit de Wind.

Lied